СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ НА БТПП и “ICF БЪЛГАРИЯ”

Председателят на УС на „ICF България“ д-р Кирил Калев се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов. В срещата участва и Лидия Шулева, член на УС на БТПП и коучинг треньор.
Д-р Кирил Калев представи дейността на сдружението, което е българско представителство на най-голямата професионална организация на коучинга „International Coach Federation“ със седалище в САЩ.
Дейността е нова за България и професионалните коучове са малко на брой, но в световен мащаб има 20-годишна световна практика в повече от 100 държави. От 2011 г. коучингът е саморегулираща се професия в Европейския съюз.
Една от основните цели на „ICF България“ е да информира бизнеса и обществения сектор в страната за възможностите и ползите от коучинга, като осъзната необходимост за модерен подход за развитие на лидери и ръководители, както и на управленски подход за развитие на техните екипи и разкриване на потенциала им.
По проучване на PricewaterhouseCoopers, възвръщаемостта на инвестицията в коучинг услугата е средно седем пъти за клиентите – физическо лице или компания. ICF определя коучинга като „партньорство между коуч и клиент (отделен човек или екип) в процес, който провокира мисленето и креативността и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал“
По време на срещата бе постигната взаимна договореност за организиране на презентации по време на събития на Палатата, единната система и браншовите организации, за да се популяризира професията в България. Представянето ще се осъществи с участие на национални и международни лектори и експерти. Ще се реализира и партньорство при разработване и участие в проекти по програми, финансирани от ЕС и други международни организации в подготовка на инициативи, за повишаване общественото значение на предприемачеството.

http://www.bcci.bg/news/8860