РАЗШИРЕН БОРД НА АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ

На 15 януари 2015 година Ай Си Еф България проведе стратегическа среща с членовете на Сдружението, както и с потенциални нови членове под надслова „Разширен борд на Ай Си Еф България”.
Целта на срещата беше УС да направи своя Отчет за изминалата 2014 година, която беше изключително успешна. Постиженията бяха в следните направления:
ЧЛЕНОВЕ И ОБЩНОСТ
1. Сдружението за една година успя да удвои членската си маса. (членове на Ай Си Еф България могат да бъдат само сертифицирани коучове, преминали мининум 60 часа АКРЕДИТИРАНИ от ICF Global програми за коучинг обучение)
2. Два Майсторски класа, 1 среща за възможностите за акредитиране, проведена с представител на ICF Global, 1 стратегическа среща и 1 Общо събрание
3. Добри финансови резултати от дейността на Сдружението през 2014 г.
ПАЗАР
1. Мащабни инициативи за повишаване осъзнатостта за нуждата от коучниг „МЕЖДУНАРОДНА СЕДМИЦА НА КОУЧИНГА”през май 2014 г. , в която бяха включени следните събитие –
– прескоференция с участие на членове на УС в два сутрешни блока на две национални телевизии
– събития, организирани съвместно със СУ „Климент Охридски”,
– с Американския университет в България
– с Великотърновския университет
– среща с млади предприемачи в бизнес център СОХО.
2. В партньорство с БАУХ (Българска асоциация за управление на хора) беше проведено събитие на тема „ОПОЗНАЙ КОУЧИНГА С АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ” със специален гост Милена Богданова, директор ЧР Източна Европа, Идеал Стандарт Интърнешънъл
3. “ОПИТАЙ КОУЧИНГ” – съвместно събитие със СТООС-нетуърк Сдружение за иновативен мениджмънт
СТРАТЕГИЯ 2015
1. НАЦИОНАЛНА КОУЧИНГ КОНФЕРЕНЦИЯ, заедно с глобална ICF инициатива, включваща над 15 държави през октомври
2. Международна седмица на коучинга през май 2015
3. Два майсторски класа – през първото и четвъртото тримесечие на 2015. Последващи срещи с Добавена стойност (ДДС) за участниците в майсторските класове.
4. Привличане и представяне на коучинг училища с цел диферсифициране на обученията по коучинг, предоставяни от акредитирани от ICF Global училища
5. Четири неформални срещи с членовете
6. Две събития с някои от следните организации с идеална цел: КРИБ, АМЧАМ, БАУХ или други браншови организации / университети
7. Увеличаване на броя на членовете
8. Подготовка за избор на нов Борд
По време на стратегическата среща се включиха и представители на ICF Global, които ще ни подпомогнат в организирането на най-мащабното досега събитие, организирано от Ай Си Еф България – НАЦИОНАЛНА КОУЧИНГ КОНФЕРЕНЦИЯ.