РазЛично(стно) управление на конфликти през призмата на спирална динамика – АТЕЛИЕ С КОУЧИНГ ПОДХОД

20.10.2016 18:30ч. Четвъртък – 20.10.2016 20:00ч. Четвъртък
зала Ерато, гр. София

Октомврийската среща на коучинг общността в България – РазЛичностно Развитие – е посветена на управлението на конфликти по един по различен начин. С помощта на теорията за Спиралната динамика ще изследваме как можем да управляваме конфликти като приемем РАЗличията на околните и останем ЛИЧНОсти, верни на себе си.

Към кого е адресирана:

Индивидуални и екипни коучове

Всеки, който иска да управлява конфликти – в семейството, екипа, компанията, нацията и тн.

Каква ще е ползата за Вас:

Нов поглед към динамичната глобална картина – накъде върви цивилизацията ни;

Вглеждане в собствените ни нагласи и състояния, с които влизаме в конфликта;

Разбиране на корена на конфликтите в индивидуален, екипен, глобален план;

Конфликтът като неизбежна възможност за развитие на следващо ниво;

Осъзнаване на собствената система от ценности и на тази на околните;

Яснота защо другите правят това, което правят;

Разбиране, че това, което правим, е различно от това, което сме;

Подобряване на координацията  и ефективната комуникация с околните;

Развиване на умението да защитим своята теза с уважение към чуждата;

Намиране на решение на конфликтни казуси;

Насърчаване на активността и ангажираността към промяна в общуването с фокус по-добро разбирателство;

С какво ще си тръгнете от срещата:

Всички участници ще си тръгнат с нова нагласа към конфликтите, с осъзнаване и идеи за управлението им.

Коучовете ще си тръгнат и с яснота защо за нас е важно да разбираме теорията за Спиралната динамика и как да я използваме.

Ще си отговoрим на любимите коучинг въпроси – Какво? Защо? Как? С какво? Кой? Кога? …И какво от това?

Какво е включено в срещата:

Какво е Спирална динамика? Етапи на човешката еволюция на цивилизацията-биологическо, психологическо и културно развитие; динамика на светогледите, ценностите, мисленето, съзнанието;

Сблъсък на ценностни системи – причина за конфликти в семейство, организации и нации;

Защо Спирална динамика е полезна в коучинг процеса?

Как да приемем РАЗличията на околните, като останем ЛИЧНОсти, верни на себе си;

В група/и ще се обсъждат и разрешават казуси с конфликтни ситуации през призмата на теорията за Спирална динамика;

С какво си тръгвате като личен ангажимент?

Кой сте?

…И какво от това?

Начин на поднасяне:

Кратко лекционно припомняне на теорията;

Коучинг подход в интерактивна дискусия по групи  с цел управление и разрешаване на конфликтен казус;

Водещата на октомврийската среща РазЛичностно Развитие – Теодора Каменова, РСС:

Профил – https://icfbulgaria.org/tyrsite-kouhove/sertificirani-kouchove-chlenove-na-icf-bulgaria/

Видео визитка – https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wdSdpjrE758

От 2013 Теодора Каменова е Comm-Uniqu-ation Coach – професионален индивидуален, групов и екипен коуч за ефективно и автентично общуване между хора от различни поколения, с разнопосочни виждания и разнообразна културна идентичност. Понастоящем е с РСС акредитация към Международната коуч федерация и Ментор коуч. В своята над 500 часа практика тя партнира на клиентите си да развият хармонични, автентични и продуктивни взаимоотношения, да постиганат устойчиви резултати и траен успех в професионален и личен план. Теодора има над 20 годишен опит като професионален преводач и 16 години опит в международна правителствена организация, Корпус на мира на САЩ. Теодора е един от водещите в обучението в основния курс „Философия на успеха“ към Марков колеж – работилница за самопознание и себеизграждане. С богатия си опит и в работа с младежи за личностно и кариерно развитие тя е и един от водещите в детския курс на колежа.