Ай Си Еф България организира безплатен уебинар на тема:
“Провеждане на трудни разговори”, в подкрепа на ЧР специалисти и
собственици на малък бизнес

На 30 март 2020 г. от 15 до 16.30 ч. ще се състои безплатен и общодостъпен уебинар на тема: “Провеждане на трудни разговори”, в подкрепа на ЧР специалисти и собственици на малък бизнес, организиран от Ай Си Еф България.

Росен Рашков, член на УС на Сдружението и професионален коуч, ще представи конкретни инструменти, чрез които да решим реални казуси в нашата ежедневна работа, предизвикани от затруднената ситуация и обявената пандемия от COVID-19, които се отразяват зле на бизнеса.

Направете своята регистрация ТУК до 27 март 2020 г., вкл.

За целите на уебинара, моля отговорете на следните въпроси, при попълване на вашата регистрационна форма:

1. Посочете своя статут:
– ЧР
– собственик на бизнес
– друго: посочете
2. Кое е най-голямото предизвикателство, пред което сте изправени в
момента, посочете:
…..
3. Кои са действията, които трябва да предприемете и които Ви тревожат/ в
разрез са с Вашите ценности?

Благодарим Ви!