Представяне на сертификационни коучинг програми, акредитирани от ICF

Сертифицирани български коучове, които са членове на ICF Bulgaria, представиха опита и впечатленията си от двата типа, акредитирани от ICF Global сертификационни програми – ACTP (Accredited Coach Training Program) и ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours).

Срещата бе организирана от Гергана Дженкова, координатор “Професионално развитие”, и бе отворена за членове и нечленове на сдружението е целта бе повече хора да получат информация от първа ръка за процеса по сертификация като професионален коуч и перспективата на вече сертифицирани коучове за техните коучинг училища. Всеки от презентаторите разказа каква е продължителността на сертификационния курс, формата, таксите за преминатите програми и изискванията за доказан опит с реални коучинг клиенти, както и своите лични впечатления и критерии за избор на своя сертифициращ коучинг институт.

Палитрата беше изключително разнообразна, а някои от представените подходи и критерии за избор на сертификационна коучинг програма бяха напълно противоположни. Общо пет сертификационни коучинг програми, акредитирани от ICF, (и двата типа ACTP и ACSTH) от общо пет коучинг училища (по реда на представяне) бяха представени от техните възпитаници:
Erickson College
Coaching Development
CTI
Academy of Coaching & NLP
Coach U

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ICF АКРЕДИТИРАНИ СЕРТИФИКАЦИОННИ ПРОГРАМИ

Разнообразието от ICF акредитирани сертификационни програми е огромно – в света в момента те са над 200.

Забележка: 
Имайте предвид, че изреждането на коучинг училищата тук не е препоръка от страна на ICF Global и ICF Bulgaria да се запишете в което и да е от тези училища!

Забележка от ICF Global:
Програмите, акредитирани от ICF Global, предоставят сертификат, който е валиден и се признава в целия свят. Ще разпознаете тези програми по наименованието и задължителното ICF лого, което фигурира на сайта на всяко коучинг училище, предлагащо такива. ICF логото обознавача вида акредитирана сертификационна програма, която се предлага ACTP или ACSTH. Ако няма такова лого, а институтът твърди, че е акредитиран от ICF, внимавайте!

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОУЧИНГ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СВЕТА

Ако ви предлагат сертификационни програми за коучинг, попитайте дали са акредитирани от утвърдена професионална коучинг организация. Имайте предвид, че не всяка професионална коучинг организация акредитира коучинг институти/училища.

Основните професионални коучинг организации в света, както бяха посочени от Лиз Хол, коуч и собственик на най-авторитетното коучинг списание в света Coaching at Work, по време на 5-ия ICF BG Майсторски коучинг клас на ICF Bulgaria 23 юни 2011 г., са:
International Coach Federation (ICF) (над +22 000 члена)
European Mentoring & Coaching Council (+4 200 члена)
Association for Professional Executive Coaching and Supervision (APECS)
Association for Coaching (UK) (+3,000 члена)
British Psychological Society Special Group in Coaching Psychology (2,269 члена)
Society for Coaching Psychology

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА СЕРТИФИКАЦИОННА КОУЧИНГ ПРОГРАМА

На 7-ия Майсторски коучинг клас, който се проведе на 16 ноември с Джордж Роджърс, който доскоро отговаря за акредитацията на коучинг програми в целия свят в ICF Global, той очерта следните критерии за избор на обучителна сертификационна коучинг програма, които да имате предвид:

  • Дали програмата е ACTP или ACSTH?
  • Обучение лице в лице или дистанционно или микс от двете?
  • Каква е големината на групата?
  • Специалност или ниша на коучинга, който бихте искали да изучавате?
  • Коучинг/тренинг философия?
  • Какъв е времевият ангажимент? (Коментар: Обикновено курсовете продължават пет месеца – по 4 дни в месеца. Интензивните програми са с продължителност 20 дни.)
  • Цена? (Коментар: В света има над 200 акредитирани от ICF сертификационин коучинг програми. Техните цени се формират от институтите, които ги предлагат и варират от 7 000 до 20 000 лева.)
  • Препоръки от предходни клиенти/сертифицирани коучове?

Още подробности от срещата

 

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA

ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA