Общо отчетно – изборно събпание на Ай Си Еф България, 10 март
2020 г.

На 10 март 2020 г. в сградата на ПОК “Доверие” на ул. “Тинтява” №13Б от 17.00 ч. ще се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Ай Си Еф България. Всички членове на сдружението са получили по електронен път необходимите документи за кандидатстване – процедурата за подаване на документи е открита от 13 до 31 януари 2020 г. и всеки член на
Сдружението може да се включи в изборния процес. Всички кандидати, допуснати до избори на нов Борд, ще бъдат обявени към членовете на Ай Си Еф България до 9 февруари 2020 г.