Общото събрание на Ай Си Еф България избра нов Управителен съвет на Сдружението

На 10 март 2020 г. се проведе редовно отчетно-изборно Общо събрание на Сдружение Ай Си Еф България, на което бе избран нов Управителен съвет на Сдружението, както следва:

Председател, Мария Белопитова
Директор Членство, Михаела Маркова
Директор Финанси, Николина Николова
Директор Комуникации, Росен Рашков
Директор Професионално развитие, Лалка Георгиева