Нов Управителeн съвет пое ICF Bulgaria с мандат 2012-2013 г.

28.12.2011

С решение на Общо събрание на ICF Bulgaria от 28 декември 2011 г. бяха избрани нови членове на Управителния съвет с мандат 2012-2013 г. – Антония Дамянова, която е избрана за секретар на сдружението и поема и ролите на директор “Финанси” и директор “Членство” поради липсата на други кандидати, и Костадин Стоилов, който става директор “Професионално развитие”. Антония Дамянова се включи с доброволческа работа към сдружението още през април 2011 г., когато стана координатор “Финанси” към Управителния съвет.

Така членове на Управителния съвет на ICF Bulgaria с мандат 2012-2013 г. са: Петър Горялов, съосновател и председател, Ирина Горялова, съосновател и директор “Комуникации”, Антония Дамянова, секретар и съвместяваща ролите на директор “Финанси” и директор “Членство”, и Костадин Стоилов, директор “Професионално развитие” (на снимките долу отляво надясно):

Петър Горялов, съосновател и председател на ICF Bulgaria (2009-2013)) Ирина Горялова, съосновател и директор Антония Дамянова, секретар, директор Костадин Стоилов, директор

Мандатът на Веселка Цочева, директор “Членство”, приключи в края на 2011 г. А Анета Младенова-Натова, директор “Финанси”, напусна Управителния съвет на 13 април 2011 г. по лични причини.

С решение на същото Общо събрание се прекратява функцията на двама координатори към Управителния съвет – “Финанси” и “Професионално развитие”, които от 13 април 2011 г. бяха изпълнявани от Антония Дамянова и Гергана Дженкова. Тези две роли бяха създадени с цел подкрепа на Управителния съвет и цялото сдружението в оперативната работа.

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA
ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA