Нов Управителен съвет пое ICF Bulgaria за 2014-2015 г.

Нов Управителен съвет пое ICF Bulgaria за 2014-2015 г.

01.10.2013

Нов Управителен съвет на ICF Bulgaria бе избран с решение на Общото събрание от 1 октомври 2013 г. Мандатът на новия екип е за периода 2014-2015 г.

Кирил Калев бе избран за председател на ICF Bulgaria, Владимир Борачев – за директор “Членство”, Даниела Анева – за директор “Професионално развитие” и Веслава Попова – за директор “Комуникации”, а Петър Горялов, съосновател на сдружението и председател от 2009 до 2013 г., ще продължи да е част от новия борд през 2014 г. в качеството си на Предшестващ председател (на снимката долу отляво надясно):

Кирил Калев – председател на ICF Bulgaria Владимир Борачев, директор Даниела Анева – директор “Професионално развитие” Веслава Попова – директор Петър Горялов, съосновател и предшестващ председател на ICF Bulgaria (2009-2013)

Повече за членовете на новия Управителен съвет

Те поемат управлението на сдружението от предходния Управителен съвет в състав: Петър Горялов, съосновател и председател на ICF Bulgraia (2009-2013 г.), Ирина Горялова, съосновател и директор “Комуникации” на ICF Bulgaria (2008-2013 г.), Антония Дамянова, директор “Финанси”, директор “Членство” и секретар (2012-2013 г.) и Костадин Стоилов, директор “Професионално развитие” (2012-2013 г.) (отляво надясно на снимката долу):

Петър Горялов, съосновател и председател на ICF Bulgaria (2009-2013 г.)) Ирина Горялов, съосновател и директор Антония Дамянова, директор Костадин Стоилов, Директор

Предходни Управителни съвети на ICF Bulgaria

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA
ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA