Международната седмица на коучинга 19-25 май 2014 година

ICF обявяви 19-25 май за Световната седмица на коучинга. Професионалните коучове по света ще бъдат домакини на събития, които ще позволят на членовете и на общността и клиентите на коучинг услуги да преживеят лично ползата от коучинга както в професионален, така и в личен план.

Първоначално идеята тръгнала през 1999 година от Джери Юделсън, МСС. Целта на Международната коучинг седмица била да образова обществеността за стойността, която клиентът получава от работата си с професионален коуч и да се разкрие напредъка и резултатите от коучинг процеса.

По време на Международната седмица на коучинга през 2014, членовете на ICF ще дарят своето време и експертиза, за да увеличат видимостта на коучинга в своята общност.“ д-р Дамиан Голдвърг, президент на глобалната ICF организация

Сдружение с нестопанска цел „АЙ СИ ЕФ България“, организацията на професионалния коучинг и представителство на Международна коуч федерация (ICF)

Организира от 19 до 25 май 2014 година

„Международна седмица на коучинга“ в България

Основната цел е широкото запознаване и популяризиране на коучинга като партньорство и подход за развитие на ръководители, разкриване на личен и екипен потенциал за постигане на цели, придобиване на нови знания, управление на промяната, мотивация за високи резултати в работата, кариерно развитие и пр. Планираме следните инициативи в рамките на Международната седмица на коучинга 2014:

Четвъртък, 15 май

Пресконференция с Борда на Директорите на „АЙ СИ ЕФ България“, оповестяваща целите на Сдружението относно „Международната седмица на коучинга“ и организираните събития – БТА, 12:00.
14-ти Майсторски клас с Питър Блок ще ни подгрее силно за летящ старт на „Международната седмица на коучинга“ от 19-25 май 2014 г. Питър Блок е изключително влиятелен в сферата на организационното развитие автор и консултант в овластяването, управлението, личната отговорност и сплотяването на общности. Той ще ни гостува виртуално и ще ни помогне да вникнем в човешкия облик на организациите и да усетим екипите като движеща сила и вдъхновител на промените в обществото. Питър Блок е съдружник в Designed Learning, автор е на книгите „Безупречно консултиране“, „Овластеният мениджър“, „Отговорът на въпроса как е да“. Носител е на наградата на Американското общество за обучение и развитие за значим принос в областта на ученето и представянето на работното място, както и на Наградата на президента на Асоциацията за качество и ангажираност.
Майсторският клас ще се проведе с подкрепата на Cisco Systems Bulgaria в офис сградата на ул. „Осогово” №38-40 от 18:30 до 21:00 ч.

Понеделник, 19 май

► Участие на членове на Борда в сутрешни телевизионни блокове.
„Коучинг вечер“ на тема „Що е коучинг? Ползи. Демонстрация“, съвместно с Американския университет в България и „Тук-Там“ – Сдружение на българите, учили или работили в чужбина. Ще се проведе в Илиев Център за образование и култура в Студентски град от 18:30 до 21:00 ч.

Сряда, 21 май

„Ден на коучинга“ на тема „Коучинг за кариерно развитие“. „АЙ СИ ЕФ България“ гостува на СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с Факултета по журналистика и масови комуникации. Заседание на Факултетния съвет с Борда в присъствието на студенти, коучинг сесии с ръководители и студенти. Ще се проведе в сградата на ФЖМК на ул. „Московска“ 49 от 13:00 до 17:00 ч.

Четвъртък, 22 май

„Коучинг за млади предприемачи“. Отворено събитие на тема „Технологиите променят изискванията и условията за работа“. Ще се проведе в сградата на SOHO-София на ул. „Искър“ 4 от 15:00 до 19:00 ч.