Коучингът за първи път в HR справочник в България

За първи път коучингът бе включен в HR справочника за 2011 г., издаван от в. “Капитал Кариери”, под заглавието “Новите тенденции: Коучинг” (стр.18-19).

HR справочник за първи път с тема за коучинга, 2011

HR справочник | Капитал Кариери: “Новите тенденции: Коучинг”

Текстът, който беше подготвен със съдействието на ICF Bulgaria като представителство на Международната коуч федерация (ICF), представя на вниманието на мениджърите по човешки ресурси в България за първи път процеса за придобиване на сертификация като професионален коуч.
Макар, че текстът е насочен специално към мениджърите по човешки ресурси, процесът на сертификация е валиден за всеки, който желае да стане професионален коуч, независимо от предходния му опит.

ВСИЧКИ МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ НА ICF BULGARIA

ВСИЧКИ МИНАЛИ СЪБИТИЯ НА ICF BULGARIA