“АЙ СИ ЕФ АКАДЕМИЯ 2020-2021” ПРЕДСТАВЯ 8-ТЕ ОСНОВНИ КОУЧИНГ КОМПЕТЕНЦИИ

“Компетенция 2: Embodies a Coaching Mindset”
22 октомври 2020 г., 18:30 ч. – 20:00 ч., онлайн в Zoom

На 22.10.2020 г., четвъртък, от 18:30 ч. се проведе втората онлайн среща от поредицата за обновените от ICF Global компетенции. Водещ бе Теодора Каменова, PCC. За участие в събитието всеки, който се включи, ще получи 1,5 CCE точки от типа Core Competencies.
Имахме удоволствието да чуем разбирането на лектора и да споделим своите мисли за изцяло новата компетенция.
Тя не се отнася до това как да Правиш коучинг на клиенти.
Тази компетенция е по-скоро с фокус какъв да Бъдеш, за да си в интегритет.
• Как да работиш със себе си, за да развиваш и поддържаш коучинг нагласа?
• Как да останеш гъвкав и открит, как да поддържаш искрено любопитство към светогледа на клиента, докато е в центъра на процеса?
• Как да бъдеш въплъщение на коучинг принципите, които те водят в прилагането на конкретните умения и техники?
• Кое в мисленето, нагласата, подготовката и поведението на коуча прави голямата разлика, която води до наистина дълбока и трайна трансформация у клиента?
Потърсихме отговорите на тези и други въпроси, подкрепени от вдъхновяващото присъствие на Теди Каменова.
Очаквайте информация за следващите срещи, организирани от “Ай Си Еф България” в рамките на инициативата “Ай Си Еф Академия 2020-2021”.
За лектора:
Теди Каменова притежава акредитация към ICF Global на ниво PCC. Тя е професионален индивидуален, групов и екипен коуч за ефективно и автентично общуване между хора от различни поколения, с разнопосочни виждания и разнообразна културна идентичност – CommUniquеАtion Coach. С над 1500 коучинг часа опит с клиенти и екипи в малки и големи български и международни компании.