Кирил Калев,председател на УС на АЙ СИ ЕФ България: Коучингът помага на хората и бизнеса да бъдат по-успешни – интервю по повод Международната седмица на коучинга 2015 г.

http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_v2xncsmm

Коучингът представлява едно равностойно партньорство, каза в интервю за БТА Кирил Калев. Той помага на бизнеса и на хората да разберат какви са грешките и пропуските им и как да ги преодолеят, за да станат по-мотивирани и по-успешни. Например нашите професионални коучове работят с хората за решаване на различни житейски проблеми, свързани с личния или професионален живот, а пък с фирмите в посока на това да открият истинския потенциал на служителите си, да повишат тяхната мотивация, както и да подобрят вътрешната комуникация. Все повече бизнесът в България се обръща към коучинга и го използва, като най-вече това са фирми с чуждестранни инвеститори, защото те добре познават тези практики. За втори път в България се провежда Международната седмица на коучинга и целта ни е да достигнем до максимален брой хора.  /Интервю на Десимира Миткова/