КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА THE PREDICTIVE INDEX® (РІ) И КАК НИ ПОМАГА ДА РАЗБЕРЕМ ЗАЩО ХОРАТА СЕ ДЪРЖАТ ПО НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ДЪРЖАТ? – НОЕМВРИЙСКА СРЕЩА НА КОУЧИНГ ОБЩНОСТТА В БЪЛГАРИЯ – РазЛичностно Развитие

Кога? : 16.11.2017
В колко? : 18:30
Къде? : СОХО, ул. Искър, 4
София, България

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА The Predictive Index® (РІ) И КАК НИ ПОМАГА ДА РАЗБЕРЕМ ЗАЩО ХОРАТА СЕ ДЪРЖАТ ПО НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ДЪРЖАТ?
Това е темата на ноемврийската среща на коучинг общността в България – РазЛичностно Развитие, организирана от Ай Си Еф България, на която нашият член Даниела Пирьова ще сподели информация относно методологията и различните приложения на Predictive Index в работната среда и какви са ползите за лидери, ръководители на екипи, ЧР мениджъри и коучове от него.
По време на срещата предварително подбран доброволец ще получи обратна връзка относно поведенческия си профил, към който е включен е и допълнителен инструмент на Predictive Index – индивидуална карта за лично развитие с коучинг въпроси за себерефлексия.
Също така:

 • Петима от участниците ще имат възможност да си направят безплатен поведенчески профил на РІ и да получат обратна връзка от лицензиран консултант.
 • Спечелилите безплатен профил ще бъдат изтеглени с жребий в края на срещата и е необходимо да предоставят име, тел. за връзка и ел. поща, за да получат линк към въпросника за РІ профил

Коя е Даниела Пирьова?

Хората са изключително сложни! Това е едно от най-големите предизвикателствата за Даниела Пирьова, която работи с хора и екипи през последните 25 години и се стреми да подпомага на хората да се да развиват и показват най-доброто от себе си.

В корпоративната си кариера в различни организации в България и в чужбина Даниела работи на високи мениджърски позиции в областта на човешките ресурси и участва в разнообразни проекти в: трансформиране на бизнеси, реорганизация и излизане от пазари, стартиране на нови бизнеси, изграждане на екипи и внедряване на програми в различни страни за компании в Централна и Източна Европа.

От 2007 г. Даниела работи и като организационен и управленски консултант и помага на компании да оптимизират процеси, да внедряват нови подходи и доказани практики и да изграждат структури, които подпомагат изпълнението на бизнес целите и подобряват ефективността и рентабилността.

Чрез резултатно-ориентиран коучинг подход Даниела подпомага хора и екипи за подобряване на представянето и бизнес резултатите и за постигне на по-висока степен на устойчивост, позитивизъм и фокус.

Даниела Пирьова притежава Магистърска степен по Английска филология от Софийски университет „Кл. Охридски“, Магистърска степен по Бизнес Администрация (МВА) от Нов български университет и международна Магистърска степен по бизнес администрация (МВА) от ESE-European School of Economics, Италия. Тя е сертифициран индивидуален и екип коуч (Erickson College International), член е на Международната Коуч Федерация (ICF), на Българската Коуч Федерация (ICF Bulgaria) и на Българската асоциация за управление на хора.

Към кого е адресирана срещата?

The Predictive Index® (www.predictiveindex.com) дава отговори на много от въпросите защо хората реагират по определен начин и прогнозира устойчивото поведение и нагласи в работната среда, независимо от придобитите знания и умения, чрез научно-обоснована и валидирана методолия и инструменти.

Презентацията ще даде по-дълбоко разбиране на темите за мотивацията и устойчивото поведение на всички, които работят с хора – лидери, ръководители на екипи, ЧР мениджъри, коучове, както и на всеки, който търси отговори за себе си и как може да се развива, в това което му се отдава най-добре.

Каква ще е ползата за участниците?

Управленският инструмент на The Predictive Index® има многообразни приложения в организациите, които са в полза на лидерите, ръководителите на екипи, ЧР мениджъри и коучове, в цялостния цикъл на управление на хората и екипите:

 • дефиниране на изискванията и поведенческите нужди за определена позиция
 • наемане/промотиране на успешния външен/вътрешен кандидат, чиято лична мотивация и нагласи съответстват на позицията
 • откриване и изграждане на лидери и таланти в организацията
 • екипен анализ, създаване на екипи и решаване на проблеми в екипа
 • ефективност и продуктивност
 • задържане и ангажиране на служителите
 • лично развитие и коучинг

Всеки участник ще придобие по-задълбочено разбиране:

 • за себе си и какво мотивира поведението му
 • за поведението на колегите и близките му
 • за поведението на ръководителя си
 • за това как можем да създадем среда, в която всеки прави това, което му се отдава най-добре и това допринася за благоденствието във всяка област – в  организацията, в общостта, в личното обкръжение и във всяка област, в която участват хората

Всички ICF акредитирани коучове, които участват в събитието ще получат 1.5 ССЕ (Resourse Development) точки за подновяване на акредитация.