Защо да станете член на Ай Си Еф България?

За да станете член на Ай Си Еф България, подайте заявление тук:
Защо?

Членството в ICFBulgaria ви дава възможност бъдете видими и  разпознаваеми пред потенциални клиенти на коучинг услугата и в  професионалната коучинг общност в България – ще имате личен профил в  базата данни на сертифицираните и акредитираните коучове в България;

Членството в ICFBulgaria ви прави част от най-голямата общност от  професионални коучове в света, както и част от местната общност,  посветена на напредъка и развитието на професионалния коучинг в  България, гарантиращ високи професионални и етични световни стандарти;

Членството в ICFBulgaria ви дава достъп до мрежата от контакти на Ай Си  Еф България, както и до нашите събития.

С членството в ICFBulgaria получвате достъп до ресурси в подкрепа  професионалното ви развитие като коучове – допълнително обучение  и  източници на ССЕU точки, ресурси и подкрепа в процеса на сертификация,  акредитация и подновяването и, библиотека и богат архив от документи,  книги и видео матeриали, свързани с развитието на коучинга в България;

Като членове на ICFBulgaria можете да практикувате реципрочен коучинг с  колеги, трупайки часове, необходими  за акредитация;

Като членове на ICFBulgaria получавате информация за отворени и  затворени за членове събития и инициативи на Ай Си Еф България, както и  за новости в бранша;

Като наши членове ползвате отстъпка или безплатно участвате в периодични  събития – месечна среща на общността – РазЛичностно развитие, Майсторски  класове, уебинари, конференции и др.;

Членувайки в ICFBulgaria имате възможност да организирате за членове на  сдружението или и за по-широка публика работни срещи, семинари,  телеконферентни лекции и практически занимания, дискусии, ръководени от професионални коучове, целящи споделяне и развитието на професионални знания и умения;

Не на последно място, имате възможност да рекламирате дейността си;

Чрез членството в ICFBulgaria можете да бъдете избран за лидер на проект  или за лидер на регионално или местно представителство на  ICF.

Можете да се включите във фокусирани тематични дискусии чрез т. нар.  Практикуващи общности (Communities of practice – CP)

Кампанията за набиране на нови членове е активна – свържете се с нас,  станете член на Ай Си Еф България!