Ден на коучинга в СУ „Св. Климент Охридски“

 

ICF обявяви 19-25 май за Световната седмица на коучинга. Професионалните коучове по света ще бъдат домакини на събития, които ще позволят на членовете и на общността и клиентите на коучинг услуги да преживеят лично ползата от коучинга както в професионален, така и в личен план.

В рамките на „Международната седмица на коучинга“ в България, Сдружение с нестопанска цел „Ай Си Еф България“ в партньорство с Катедра „Комуникация и връзки с обществеността“ към Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ организират

Ден на коучинга

Къде? Сградата на ФЖМК, ул. „Московска“ 49

Кога? Сряда, 21 май – 13:00 – 17:00

Тема: Коучинг за кариерно развитие

Опитайте, разберете и научете повече за коучинга като партньорство и подход за развитие, придобиване на нови знания, управление на промяната, мотивация, кариерно развитие.

Програма

13:00–14:00

Публична открита лекция на тема „Силата на коучинг подхода в кариерното развитие“

15:00–17:00

Съвместен Факултетен съвет с Борда на директорите „АЙ СИ ЕФ България“ и с ръководители/представители на медии на тема „Кариерното ориентиране на студентите и възможностите за придобиване на практически умения чрез стажове, практики и др. в средствата за масова информация“

15:00–17:00

Професионални коучове от „АЙ СИ ЕФ България“ и студенти провеждат демонстративни коучинг сесии на тема „Кариерно развитие“ със студенти и гости

Изтеглете поканата за събитието (PDF) 

Събитието в снимки (pdf)