Глобален форум на лидерите на ICF 2015

От 5 до 7 март 2015г. в Атланта / САЩ  се проведе Глобалният форум на лидерите на ICF по повод 20-тата годишнина от създаването на най-голямата световна професионална организация на коучинга. България бе представена от д-р Кирил Калев – Председател на АЙ СИ ЕФ България.

През първият ден се проведе редовната среща на лидерите от Европа, Средния изток и Африка (ЕМЕА). Присъстваха представители от 36 държави представляващи повече от 7000 члена на три континента.

На пленарните и работните заседания по работни групи бяха обсъдени актуални въпроси свързани с члеството, стандартите на работа, връзките с обществеността, работата между националните представителства и много други. Всички обсъдени теми ще бъдат представени подробно на членовете на АЙ СИ ЕФ България по време на предстоящите събития. В своето изказване Магда Моок, изпълнителен директор на ICF, набеляза задачите пред националните ръководства за развитие на професията през следващите години.

В своето изказване Председателят на АЙ СИ ЕФ България отбеляза необходимостта от разработване на социологическо изследване за развитието на коучинга в България. За съжаление, на този етап, страната ни не е обхваната от глобалните изследвания и отчетите на световната организация, което затруднява придобиването на реална картина за развитието на коучинга у нас. Изразена бе готовност от страна на Глобалния борд на директорите за подпомагане на това изследване.
АЙ СИ ЕФ България бе поздравена за силното нарастване (168 %) на акредитираните членове спрямо миналата година, което е най-голямо за региона!!!

Кирил Калев информира за решението на Борда на директорите България да се включи в инициативата ICF ON TOUR в периода септември-ноември 2015г. насочено към организиране на локални събития и разширяване на трансграничното сътрудничество между националните организации. През този период, АЙ СИ ЕФ България планира провеждането на Първия национален форум на коучинга. Очаква се присъствието на Президента на ICF Дейв Уондра, ръководители и експерти от представителствата на организацията в Германия, Великобритания, Турция, Гърция, Унгария, Чехия и други държави.

Глобалния форум бе открит тържествено привечер на 5-ти март с встъпителни думи от Президента и Изпълнителния директор на ICF. Връчени бяха годишните награди на организацията http://coachfederation.org/newsdetail.cfm?ItemNumber=3838

Работната програма бе изключително разнообразна:

Thursday, March 5

3–5 p.m. Badge and Materials pick-up
5–5:45 p.m. General Session
Dave Wondra, ICF Global Board Chair
Magda Mook, ICF Global CEO/Executive Director
5:45–7 p.m. Chapter Awards
7–9 p.m. Networking Reception

Friday, March 6

8–9 a.m. Breakfast
9–10:30 a.m. Keynote – Peter Docker
10:30–11 a.m. Break
11 a.m.–12:30 p.m. ICF Global’s Strategic Plan: Helping Your Chapter Align with the Global Vision
Dave Wondra, ICF Global Board Chair
Magda Mook, ICF Global CEO/Executive Director
12:30–2 p.m. Lunch
2–3 p.m. Vision and Mission for Chapters and Regional Collaboration
Matt Varney, ICF Global Director of Chapter Development
3–4:30 p.m. Topical Breakouts
4:30–5:30 p.m. Breakout Report Out
Magda Mook, ICF Global CEO/Executive Director
Matt Varney, ICF Global Director of Chapter Development
7–10 p.m. Networking Reception & ICF Global 20th Anniversary Celebration

Saturday, March 7

8–9 a.m. Breakfast
9–10:30 a.m. Keynote – Fields Wicker-Miurin
10:30–11 a.m. Break
11 a.m.-Noon Chapter Resources and Tools
Matt Varney, ICF Global Director of Chapter Development
Noon–1:30 p.m. Lunch
1:30–2:15 p.m. Credentialing
George Rogers, ICF Global Assistant Executive Director
2:15–2:45 p.m. Membership Engagement
Don Whittle, ICF Global Director of Membership
2:45–3:30 p.m. Governance and Leadership Transition
Matt Varney, ICF Global Director Chapter Development
3:30–3:45 p.m. Break
3:45–4:45 p.m. Town Hall Meeting (Panel Discussion)
Dave Wondra, ICF Global Board Chair
Magda Mook, ICF Global CEO/Executive Director
ICF Global Board Members
4:45–5 p.m. Closing Remarks

Както на пленарните заседания, така и при работата на работните групи беше дадена възможност на всеки един участник да изложи своята позиция по разисканите професионални и организационни въпроси. Предоставени бяха презентации и работни материали, които са на разположение на всички ченове на организацията. Допълнително ще бъдат публикувани резултатите от дискусиите и поставените въпроси.

Огромен интерес предизвикаха презентациите на специалните лектори Питър Докър и Фийлдс Уикер-Миурин свързани с развитието на съвременните лидери.

И двамата изтъкнаха огромното си уважение към ICF и присъстващите лидери от цял свят, като не скриха удивлението си от искрената, непринудена и много кооператвина атмосфера на работа и…забаваление! А то бе действително на световно ниво и в унисон с 20-тата годишнина на Организацията.

След словото си по този повод, на тържествената вечеря, президента Дейв Уондра се включи в музикалната програма на американските джаз музиканти и впечатли всички с невероятните си изпълнения на тромпет. Координатора за Европа – Изабел Маес изпя на живо “химна” и едноименната песен на щата Джорджия, изпълнявана от легендата Рей Чарлз.

Световната среща бе закрита в края на третия ден с песента написана от Председателя на АЙ СИ ЕФ България Кирил Калев специално за 20-тия рожден ден на организацията – WE ARE ICF, запята от всички участници на изключителното събитие на световния коучинг.

Президентът и Изпълнителният директор на ICF по време на срещата с лидерите от ЕМЕА.

Члена на Глобалния борд Леда Турай и Президента на ICF Israel слушат изказване на члена на RAC Дора Хегедюш от Унгария

Леда Турай на официалната трибуна

Обяд с колеги от Франция, България, Чехия и Полша

Президентите на ICF Испания и България

Официалният плакат на Глобалния форум на лидерите

Президентите на ICF Kenya, ICF Saudi Arabia, ICF CEO Magda Mook

Глобалният Борд на директорите по време на закриване на форума

Закриване на Глобалния форум на лидерите с песента WE ARE ICF на Кирил Калев в изпълнение на английски и… руски език – с помощта на ICF Global Past President и ICF Russia

По долу:
Снимки от тържественото честване на 20-тият рожден ден с торта и специалните изпълнители: Президентът на ICF Дейв Уондра (тромпет) и Езабел Маес (вокал):