Процес за преглед на етиката на ICF Global

Ангажирана към приложението на високи етични стандарти, Международната коуч федерация (ICF) разработи Етичен кодекс. Неговата цел е да насърчава професионални и етични коучинг практики и да повишава осъзнатостта извън коучинг професията за интегритета, ангажираността и етичното поведение на членовете на Международната коуч федерация и акредитираните от ICF коучове.

Като част от това усилие Международната коуч федерация създаде и форум, където всеки може да подаде оплакване за предполагаеми нарушения на Етичния кодекс от членове на ICF или от акредитирани от ICF коучове. ICF разглежда, проучва и отговоря на оплаквания, свързани с предполагаеми неетични практики или поведение, които се отклоняват от утвърдения Етичен кодекс на федерацията. За да приложи тази своя политика, ICF създаде Процес за преглед на етичното поведение, който цели:

  • Да служи като “модел на съвършенство” за безпристрастен и честен преглед на оплаквания, свързани с етичното поведение на членове на ICF и акредитирани от ICF коучове.
  • Да откликва своевременно на оплаквания, свързани със опит, който се смята за нарушение на Етичния кодекс от членове на ICF и акредитирани от ICF коучове.

Изтеглете схема на Процеса за преглед на етичното поведение (PDF)

В случай, че имате оплакване във връзка с етиката срещу член на ICF или акредитиран от ICF коуч, моля заредете и прегледайте информационния пакет и попълнете онлайн формуляра.

Заредете информационния пакет за подаване на оплакване (PDF)

След като сте прегледали информационния пакет, за да подадете оплакване, моля използвайте онлайн формуляра.

Формуляр