Общи условия за ползване на сайт www.icfbulgaria.org

Посетителите и потребителите на този уеб сайт трябва внимателно да прочетат настоящите общи условия, преди да използват този уеб сайт и предлаганите от него услуги. Ако Потребителят използва този уеб сайт се счита, че е приел и е напълно съгласен с тези Общи Условия. Ако Потребителят не приема тези общи условия, той не трябва да използва този уеб сайт.

Предоставена информация
За доставчика: Сдружение Ай Си Еф България, град София, ул.”Искър” 4, BG175607086
Цената на услугите, предлагани в сайта, са в лева и с включен ДДС;
Доставчикът не начислява никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с потребителите;
Плащането на стоките се извършва съобразно с чл. 93, ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ .
Промяна на цени и стоки
Доставчикът има право да променя цените по свое усмотрение без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на сделката. При допуснати грешки в публикуването, Доставчикът има право да откаже изпълняването на сделката.
Сдружение Ай Си Еф България предупреждава, че е възможно едни и същи продукти да бъдат с различни цени, съобразено със статуса на купувача към Сдружението към момента на покупката.
Начини на плащане
По банков път:
Сдружение Ай Си Еф България
Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG63UNCR70001523150748
Сдружение Ай Си Еф България предоставя възможност за плащане чрез дебитна/кредитна карта. Системата, която ползваме за да предоставим тази услуга е Борика. Клиентите, възползващи се от тази възможност, се съобразяват и с политиките на Борика, както и политиките за банков трансфер прилагани от банката партньор на Борика за България. Важно е да имате предвид, че при случай на връщане на пари поради отказана поръчка, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 5 до 7 дни.
Изискваме и държим възстановяването на суми да се осъществява с обратна операция по картата с която е направено плащането, за да избегнем в бъдеще оспорване на транзакции.
Сдружение Ай Си Еф България не събира и не съхранява информация за дебитни/кредитни карти.
Условия за връщане на стока
Като потребител, имате право да се откажете от поръчаната услуга в срок до 7 работни дни от получаване на потвърждение от нас, че сте регистрирани за нея, както и в случай, че от същата НЕ Е КОНСУМИРАНА или НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА.
Права върху марки
Сдружение Ай Си Еф България не притежава каквито и да е било права върху други брандове и техни услуги/продукти, освен върху Ай Си Еф Глобал, чийто представител е Сдружението в България, според чл. 17 от Вътрешните правила.