Акредитационните степени ACC, РСС и МСС са валидни за период от три години след първоначалното одобрение или последното им подновяване. Акредитацията трябва да бъдат подновени до 31 декември на годината, в която тя изтича. Например, ICF акредитационна степен, защитена през 2012 г., трябва да бъде подновена до 31 декември 2015 г. Можете да отчитате Продължаващо коучинг обучение, което е завършено в рамките на трите години след първоначалното получаване на вашата акредитация или след последното й подновяване.

Като щракнете на линковете в синьо по-долу, ще получите допълнителна информация, където тя е налична:

Изисквания за подновяване на ICF акредитация:

Примерен формуляр за подновяване
Поднови ACC
Поднови PCC
Поднови MCC

Продължаващо коучинг обучение (CCE)

Продължаващото коучинг обучение (CCE) е разделено в две категории: Основни коучинг компетенции и Развитие на ресурси.

 • Основни коучинг компетенции: Обучение за напреднали, писмени материали или провеждане на проучвания, пряко свързани с Основните коучинг компетенции на ICF.
 • Развитие на ресурси: Обучение, писмени материали, проучвания или самостоятелно учене извън Основните коучинг компетенции на ICF, което допринася за професионалното развитие на всеки коуч.

Къде да откриете обучения?

 • Одобрени от ICF доставчици на Продължаващо коучинг обучение (CCE). Вижте Календара на събитията на ICF.
 • Индивидуални курсове в рамките на ACTP и ACSTH сертификационни програми, одобрени/акредитирани от ICF. Вижте Календара на събитията на ICF и Базата с всички одобрени/акредитирани от ICF сертификационни програми.
 • Сесиите по време на межуднародните конференции на ICF. Вижте ICF конференциите.
 • Събитията на местните ICF представителства, включително на ICF Bulgaria, и Общностите за практика. Вижте Календара на събитията на ICF.
 • Неодобрени от ICF курсове, които изискват: 1) сертификат за завършен курс и 2) информация, която показва, че учебната програма е пряко свързана с Основните коучинг компетенции на ICF или с професионалното развитие.

За акредитациите с изтекъл през 2013 г. срок

Ако е трябвало да подновите вашата ICF акредитация до 31 декември 2013 г., тя е изтекла. До края на 2014 г. все още имате право да подновите акредитацията си като подадете формуляр за подновяване на ICF акредитация. Въпреки това, ще е нужно да отчетете следния брой единици за Продължаващо коучинг обучение (CCEU):

 • Ако подадете кандидатурата си през март 2014: 41.2 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през април 2014: 42.4 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през май 2014: 43.6 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през юни 2014: 44.8 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през юли 2014: 46 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през август 2014: 47.2 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през септември 2014: 48.4 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през октомври 2014: 49.6 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през ноември 2014: 50.8 CCEU
 • Ако подадете кандидатурата си през декември 2014: 52 CCEU